<div align="center"> <h1>Wrotycz Records Wydawnictwo Muzyczne</h1> <h3>Dark ambient, neofolk, industrial</h3> <p>dark ambient, neofolk, industrial, kratong, wrotycz, bocksholm, spiritual front, contemplatron, cold meat industry, wrotycz, ambient, industrial, neo-folk, folk,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.epromo.info/wrotycz" rel="nofollow">http://www.epromo.info/wrotycz</a></p> </div>